Jdi na obsah Jdi na menu
 


Září – vhodné období pro poslední výměny matek

  

3.jpg

Letošní matka Carnica Cimala před vložením do klícky

Září je na včelnicích ve znamení postupně klesající aktivity včelstev. Snůška je již nepravděpodobná a proto se zaměřujeme na kontrolu množství zásob a jejich doplnění. Září můžeme využít k výměně matek, které se během včelařské sezóny neosvědčily.

Pozdní snůšky

Snůšky se vyskytují jen okrajově a pro včelstva již většinou nemají velký význam. Nicméně jsou místa, kde na přelomu srpna a září přichází pravidelná snůška ze zlatobýlu kanadského.

 

2.jpg

Zlatobýl kanadský poskytuje včelám nektar i pyl na přelomu léta i podzimu

Nejvíc se vyskytuje na povrchu nerekultivovaných hald a výsypek v průmyslových aglomeracích a na náspech podél železničních tratí. Zlatobýl se dobře uchytí tam, kde není trvalý travní povrch. Je to trvalka, která dosahuje výšky až 110 cm, kvete žlutě a v případě rozšíření na velkých plochách může za slunečného září poskytnout středně silnou snůšku. Vybavuje se mi článek ze Včelařství zhruba před 25 lety. Svou zkušenost v něm popsal jeden lékař z Ostravy. Včelařil v Dadantech a během srpna včelstva zakrmil tak, aby polonástavky se zpracovanými zásobami stihl ze včelstev odebrat před začátkem květu zlatobýlu. Místo nich nasadil polonástavky se soušemi a nechal do nich včelstva uložit tuto pozdní snůšku. Po jejím ukončení polonástavek s medem odebral a nahradil jej opět polonástavkem se zpracovanými zásobami. Uváděl tehdy, že průměrný výnos snůšky ze zlatobýlu dosahoval až 15 kg na včelstvo. Nutno upozornit, že jde opravdu jen o vyjímečné lokality. V tomto roce je dokonce kvetení zlatobýlu v předstihu o 2 – 3 týdny oproti minulým letům.

Mnozí včelaři si ještě pamatují na zářijovou snůšku v roce 2002. Začala v posledním týdnu v srpnu a trvala až do poloviny října. Byla to melecitózní snůška a vyskytovala se na většině území republiky. Zimní generace létavek se na této snůšce upracovala a úly včetně plodišť byly zaplněny zkrystalizovaným medem. Následnou zimu nepřežilo přes 50 % včelstev. Tato pozdní snůška ve svém důsledku způsobila škodu srovnatelnou s nejhoršími varroázními roky.

Kontrola množství zásob a dokrmení

Je-li září tradičně bez výrazné snůšky, kontrolujeme množství zásob, případně dokrmujeme poslední dávkou cukru a včelstva zazimujeme. Množství potřebných zásob na zimu je velmi individuální. Záleží na síle včelstva, geografické poloze stanoviště a zkušenostech včelaře. Obecně lze říci, že je lépe více nakrmit na podzim, než na jaře dokrmovat včelstva, kterým se množství zásob snížilo na minimum. Při krmení je důležité vzít v úvahu množství zásob, které mělo včelstvo před začátkem krmení. V tomto roce byla na většině území vydatná jen jarní snůška a lze předpokládat, že většina včelstev měla vlastních zásob málo. Proto budeme letos muset dodat zásob více, než v jiných letech.

Zářijová výměna matek

Září je obdobím, které můžeme využít k výměně matek. Na včelnicích je již poměrně klidněji. Včelstva mají již své zásoby z větší části uloženy a díky postupnému klesání teplot se snižuje i intenzita slídění létavek. Toto období je pro výměnu matek velice příznivé. Nevíme přesně proč. Zda je to dříve uvedenými okolnostmi, či rapidním úbytkem trubců ve včelstvech, případně „vědomím“ včelstev, že náhradní matka by se již neoplodnila? Ať tak či tak, skutečnost je taková, že úspěšnost zářijových výměn matek se pohybuje nad 95% hranicí.

 

4.jpg

Vyjídací klícka s matkou před vložením do včelstva

K výměně přednostně vybíráme matky tříleté a starší. U těchto matek je jisté, že v příštím roce již nebudou schopny zajistit plnohodnotný rozvoj včelstva. U mladších matek přistupujeme k výměně těch, které mají agresívní potomstvo či jsou při práci ve včelstvech výrazně neklidné. Stejně tak vyměňujeme matky, které nebyly schopny přivést včelstvo do jarní snůšky v plné kondici. Pokud máme ve včelstvech mladé matky, které si včelstvo odchovalo díky vyrojení, bez váhání je vyměníme taky. Pokud bychom je ve včelstvech ponechali, jen bychom v jejich genetické výbavě posílili vlohy pro rojení. V následujícím roce bychom zpočátku měli radost, jak takovéto včelstvo jde krásně rychle do síly, ale velice pravděpodobně by se vyrojilo ještě dříve než letos. Proto opravdu neváhejme s výměnou rojivých matek.

Pro výměnu matek můžeme zvolit jakoukoliv metodu, se kterou máme nejlepší osobní zkušenost. V září o to víc platí zásada, že starou matku zamáčkneme těsně před vložením nové matky do včelstva. Děláme to hlavně proto, abychom nenechávali včelstvo dlouho osiřelé a nevystavovali jej tak zbytečně dlouho slídícím létavkám z ostatních včelstev. Mně se v tomto období osvědčilo používat metodu přidávání matek vyjídací klíckou, která ale posouvá vyvedení matky z klícky cca o 2 dny. A to díky dvojité vrstvě novin, kterými omotám konec klícky s těstovou zátkou.

 

5.jpg

Zakrytí zátky těstem a dvojitou vrstvou novin

Než si dělnice noviny „přečtou“ dojde ke kontaktu matky s dělnicemi skrze pletivo klícky a po 2–3 dnech si včelstvo matku bezpečně vyvede z klícky ven. Není radno kontrolovat stav přijetí matky dřív než za týden. Tady se nic neuspěchá. Včelstvo potřebuje na spojení s novou matkou klid. V době výměn matek je důležité již na včelnici nekrmit a neprovádět zásahy, které by mohly podněcovat zvýšenou slídivost včel. To vše by mohlo negativně ovlivnit úspěšnost přidání matek do včelstev. 

 

6.jpg

Klícku vkládáme doprostřed plodiště mezi horní loučky rámků

Zářijová výměna nevyhovujících matek nás odmění názornou ukázkou změny chování včelstev během postupujícího jara. Od začátku dubna do konce května bude postupně mladá generace včel nahrazovat odcházející zimující generaci a zároveň se ve včelstvu začnou projevovat vlastnosti, které vloží do svého potomstva mladá matka. Pro vnímavého včelaře je tento přerod největší odměnou.     

Ing. Pavel Cimala, chovatel matek Carnica Cimala,

e-mail: cimala@vcelimed.cz