Jdi na obsah Jdi na menu
 


Říjen – období posledních úprav úlového prostoru včelstva před zimou a ideální čas pro ošetření včelstev fumigací

 

1.jpg

 

 

2.jpg

Poslední pěkné dny využívají včelstva k proletům 

V průběhu října se činnost včelařů zaměřuje na podzimní ošetření včelstev proti varroáze. U Eurodadantu provádíme na přelomu září a října zásadní úpravu úlového prostoru za účelem zajištění dobrého přístupu vzduchu do včelstev během zimního období.

Léčení včelstev

V rámci celoročního boje s varroázou je podzimní přeléčení včelstev v říjnu nejdůležitější. Pokud jsou včelstva již bez plodu, je ošetření fumigací vysoce účinné a zároveň velice šetrné z hlediska množství aplikovaných léčiv. Ideálním cílem našeho snažení je dosažení stavu, kdy zimující včelstva jsou již zcela bez roztočů. V praxi je tento cíl těžko dosažitelný. Chceme-li ale mít v následující sezóně co nejnižší úroveň startovacího počtu roztočů, musíme směřovat svou činnost ke zmíněnému cíli.

Při fumigaci používáme VARIDOL 125 mg/ml. Nepoužíváme ho při teplotě vzduchu nižší než 10 °C. Zároveň musíme vystihnout dobu, kdy včely nelétají. Ideální čas je vpodvečer. Včelstva jsou ještě roztažená a létavky již před blížící se nocí nevyletují. Často se stává, že než ošetříme celou včelnici, klesne rychle teplota vzduchu o 1–2°C. V takovém případě se nic neděje. Včelstva reagují stažením do chomáče s mírným zpožděním a na účinnost ošetření to ještě nemá vliv. Pokles teploty vzduchu o více než 2 °C je již kritický a rychle klesá účinnost ošetření. Zároveň zde hrozí nebezpečí, že zachladnou včely, které z chomáče odpadnou na podložku. Včelstva otevíráme po 1 hodině uzavření a zároveň zkontrolujeme, zda knot s účinnou látkou celý shořel.

Úprava úlového prostoru

Pokud je mi známo, tak v žádném úlovém systému v podmínkách ČR se již během října neprovádí zásadní úprava úlového prostoru. V tomto je Eurodadant výjimkou. Na přelomu září a října se v Eurodadantech provádí rotace polonástavku se zásobami z polohy nad plodištěm do polohy pod plodištěm.

 

3.jpg

Eurodadant před rotací nástavku

 

4.jpg

Manipulační nástavek zůstává na svém místě

 

5.jpg

Nástavek se zásobami přesuneme pod plodiště

 

6.jpg

Konečná sestava eurodadantu před zimou

Výhodu prostoru pro ukládání části zimních zásob, kterou nám do té doby polonástavek nad plodištěm poskytoval, jsme již využili. Pokud bychom polonástavek ponechali přes zimu nad plodištěm, na přelomu zimy a předjaří by bylo včelstvo brzděno ve vývoji. Vzhledem k tomu, že teplo, které včelstvo potřebuje k výchově plodu, by unikalo do prostoru polonástavku pod víkem, nemělo by včelstvo ideální podmínky pro svůj rozvoj. Tento zásah u Eurodadantu provádíme již 22 let a jeho přínos je jednoznačný. S Eurodadantem zimujeme v sestavě: dno, manipulační nástavek, nástavek se zásobami, plodiště a víko. Včelstvo na změněnou situaci okamžitě reaguje a všechny otevřené zásoby z podhozeného polonástavku přenese do plodiště. Zásoby si uloží tak, že všechny plásty v plodišti jsou celé zaneseny sladinou a jen na 2–4 plodištních plástech je v prostoru u česna volný prostor velikosti dlaně. K tomu se včelstvo stáhne při prvním výrazném poklesu teplot. Zavíčkované zásoby v podhozeném polonástavku včelstvo využívá až v předjaří podle svých aktuálních potřeb.

Díky tomuto zásahu se plodiště dostává do ideálních teplotních podmínek pod víko. Manipulační a zásobní polonástavek zároveň zajišťuje zásobu velkého množství vzduchu, který včelstvo během zimy neustále potřebuje.

Vzdušné zimování

Posledních 7 let upravujeme plodiště včelstev na zimu tak, aby včelstva měla kolem celého plodištního nástavku dostatek vzduchu. Tento princip je použitelný u všech nástavkových úlů na studenou stavbu. U Eurodadantu máme výhodu počtu 13 plástů v plodišti. Při výše popsané rotaci polonástavku se zásobami pod plodiště zároveň odebereme krajní plást z obou stran.

 

7.jpg

Detail volného prostoru po stranách zimujícího včelstva

Včelstvo tak zimuje na 11 plástech a volným prostorem po odebraných plástech může celou zimu proudit vzduch až k chomáči. Včelstvo přečkává zimu v podstatně sušším prostředí a dostatek vzduchu přispívá k jeho klidnému zimování.

Tato metoda se nám z počátku zdála hodně radikální. Přece jen v nás převládal pocit, že prostor nástavku by měl být celý vyplněn plásty se zásobami a ponechávat příliš prostoru pro proudění vzduchu v zimujícím včelstvu by mohlo mít spíš negativní vliv. Nicméně ukázalo se, že včelstvům vzdušné zimování velmi prospívá. Pokud by ho chtěl někdo vyzkoušet již letos, doporučuji všem provést tuto úpravu jen u několika včelstev a na jaře vyhodnotit stav vyzimovaných včelstev ve srovnání se stávajícím způsobem zimování. U úlů na 10 plástů a méně bych odebral krajní plást jen z jedné strany.

Ing. Pavel Cimala, chovatel matek Carnica Cimala,

e-mail: cimala@vcelimed.cz