Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obměna díla v Eurodadantu a v Dadantu

 

Jak obměnit dílo v plodišti Eurodadantu?
Jak v Dadantu?
Je zde uveden souhrn mnoha možných postupů s různou náročností na pracnost.
Nejužívanější jsou postupy uvedené pod body 1) a 2).
 
1) Klasicky dle metodiky – s přepážkou *)
2) Tvorbou oddělků
3) Odstraněním krajních plástů při sundavání medníků
    a) Bez vyčištění včelami
    b) S vyčištěním včelami
4) Odstraněním nevhodných plástů v plné snůšce
5) S vyčištěním plástů pod plodištěm
    a) Ve 2 NN
    b) V podmetu
6) Přemetením na mezistěny
7) Všeobecné informace
 
1) Klasicky dle metodiky:
Již od prvého medobraní se snažíme staré, nebo nedostavěné plásty přesunovat ke kraji, nejlépe na stranu opačnou, než je střed kladení. Tato zásada přesunu nevyhovujících plástů
ke stranám (u teplé stavby dozadu) platí pro všechny postupy popsané v tomto článku, s výjimkou bodu 6).
V předjaří pak tyto plásty, případně další, určené k výměně, oddělíme od ostatního plodiště  přepážkou.*)
Pokud jsou v nich ještě zavíčkované zásoby, odvíčkujeme. Včely pak vše užitečné přenesou během několika dnů do plodiště. Prázdné plásty pak odstraníme a uvolněné místo zaplníme, nejlépe mezistěnami. Přepážky je možno použít i 2 – u každé strany plodiště 1.
Jakmile začnou včely stavět, přesuneme na každou stranu plodového tělesa 1 mezistěnu. Přepážku(y) posunujeme směrem ke kraji a nakonec odstraníme. Nezapomeneme do plodiště vložit nejméně 1 – 2 stavební rámky (SR)
 
2) Tvorbou oddělků:
Při tvorbě oddělku použijeme 1 plást s plodem a 1 se zásobami a pylem a nahradíme mezistěnami (MS). U silného včelstva lze udělat oddělky 2.
Další MS vložíme po odstranění trubčích rámků, nejlépe začátkem června.
 
3) Odstraněním krajních plástů při sundavání medníků:
a) Bez vyčištění včelami:
Po ukončeném medobraní odstraníme na každé straně 1 – 2 plásty a nahradíme MS.
Pokud je ve vyřazených plástech med – vytočíme a pak vyřadíme.
b) S vyčištěním včelami:
Plásty vyjmeme jako v bodě a), ometeme a uschováme před včelami. Včelám podáme potřebné množství krmiva. Jakmile je spotřebují, zakryjeme úl folií tak, aby u kraje nad MS zůstala mezera asi 1cm. Použít můžeme i folii mírně prokousanou od včel, nebo strůpek s krmicími otvory, které z větší části překryjeme.
Nadsadíme 2NN a do nich rozvěsíme přechodně uložené plásty. Zavíčkované plochy rozdrásáme, nebo odvíčkujeme.
Případná očka v NN musí být uzavřena,
Během několika dní si včely přenesou vše potřebné do úlu a plásty můžeme vyřadit.
Tento způsob je proti bodu a) pracnější.
Při kombinaci bodů 2) a 3) můžeme obměnit až 6 plástů v plodišti během roku.
 
 
4) Odstraněním nevhodných plástů v plné snůšce:
V době, kdy nasazujeme jako medník 2.NN, převěsíme do medníku přes 2NN
 1-2 nevhodné plásty z plodiště a to zcela ke kraji. Tak je matka pravděpodobně nezaklade. Uvolněné místo v plodišti zaplníme MS.
Vysoké plásty v medníku necháme zanést medem, vytočíme a vyřadíme.
V Dadantech je dobré použít mateří mřížku.
 
5) S vyčištěním plástů pod plodištěm:
a) Ve 2NN:
Po jarních hromadných proletech dáme pod plodiště další NN( budou tam tedy 2) a nízké plásty rozdělíme do obou tak, aby bylo možno přes oba NN pověsit 4 – 5 nevhodných plástů z plodiště. Pokud je některý z nich zavíčkován, odvíčkujeme. Volné místo v plodišti zaplníme MS, event. i stavebními rámky (SR). Je vhodné ponechat mezi převěšenými vysokými rámky větší mezery.
Těsně před začátkem snůšky upravíme úl na 1NN pod plodištěm a nevhodné plásty vyřadíme.
b) V podmetu:( možné jenom v Eurodadantu)
Plásty určené k vyčištění položíme na dno do podmetu. U plástů bez mezerníků nutno proložit dřívky cca 8mm, aby byl zajištěn přístup ke všem stranám plástů.
 
6) Přemetením na mezistěny:
Plásty obměňujeme v tříletých cyklech všechny najednou.
Včelstva si rozdělíme do 3 skupin a každý rok jednu z nich po sundání medníků přemeteme na MS.
Podrobný popis, jak postupovat, je v článku: „Jak převést včelstvo z jiného typu úlu
do ED“ a to v kapitole 4.
 
7) Všeobecné informace:
 
a) Všechny uvedené postupy s výjimkou 5b) lze použít pro Eurodadant a všechny typy Dadantů.
 
*) Přepážka (někdy označovaná jako Blinova či Blinovova) odděluje v plodišti tu část, ve které je matka, od části, ze které chceme, aby si včely odnesly vše, co chtějí. Zlepšuje i tepelnou pohodu.
Přepážka má tvar rámku a přiléhá po stranách až ke stěnám úlu. V její horní třetině je otvor průměru cca 20 mm. Materiál libovolný, nejlépe tepelně izolující.
Pokud nemáme Blinovu přepážku, můžeme jako náhražku použít rámek s mezistěnou.
 
b) Po odstranění nevyhovujících plástů nikdy nenecháváme v plodišti prázdné místo a
do uvolněných prostor ihned vložíme MS, přepážku, nebo alespoň prázdný rámek.
 
 
Zpracováno dle metodik ing.Vladimíra Řeháčka, ing Pavla Cimaly, Vlaďky Gottwaldové a dle příspěvků členů Dadantklubu
 
1.1.2014