Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh veterinární vyhlášky

Jednání se Státní veterinární správou jsme se zúčastnili s těmito návrhy:

věc: připomínky k návrhu nové veterinární vyhlášky - včely

1) Návrh na zlepšení srozumitelnosti a pochopitelnosti textu bez změny obsahu:

§ 2 Vymezení pojmu:  nutno ještě vymezit pojem včelstvo
Zdůvodnění:  Dotazem u řady včelařů zjištěno, že si nejsou jisti, zda " likvidace včelstva" znamená pouze utracení včel, nebo navíc celého včelího díla, někteří se dokonce domnívají, že je tím myšlena likvidace včetně úlů.

§ 13 b)3)  Upravit slovosled takto:  Ke krmení včelstev je zakázáno použití medu......
Zdůvodnění: Je nutno, aby pro správné pochopení bylo to podstatné na začátku sdělení.

§ 14  Úvodní větu upravit např. takto:
        Podezření z výskytu nákazy trvá, dokud není klinickým vyšetřením spojeným s odběrem vzorků potvrzen negativní výsledek.
Toto vyšetření se provede nejdříve za 6 měsíců po vzniku podezření. Pro vyšetření se provede:....stávající text
Zdůvodnění: Jako u § 13

2) Návrh na změny  obsahu

§ 11a   Při potvrzeném výskytu varroázy včelstva neutrácet.
Zdůvodnění: Varroóza je léčitelná. Možno nařídit radikální léčení např. i s likvidací zavíčkovaného plodu.
Více nežli 10VD na včelstvo v zimní měli a úhyn více než 1/4 včelstev znamenají, že léčení nebylo prováděno vůbec, nebo bylo prováděno nedostatečně.
Proto nedoporučujeme ani odškodnění (které by bylo povinné v případě nařízeného utracení- viz § 18)
ani dotace na obnovu po úhynu na varroázu.

§ 17 (2) a 2 Formulovat: Zajistit odběr materiálu na bakteriologické vyšetření.
Zdůvodnění. Vyšetřovací metody se rychle vyvíjejí. Pokud by bylo v budoucnu výhodnější vyšetření z jiného materiálu nežli z měli, nebude nutno vyhlášku měnit,

3) Podpora návrhů, které zazněly na setkání 30.6.2014

Dadantklub podporuje:
1)    Návrh na ochranné pásmo v okruhu 3 km
2)    Návrh na možnost zrušení OP jakmile budou u včech včelstev v OP provedena předepsaná vyšetření s negativním výsledkem.

Naše připomínky k novému veterinárnímu zákonu, které jsme předtím prodiskutovali na setkání ve Vodňanech byly většinou přijaty.

MUDr.Vladimír Šumera, email: vsumera@seznam.cz