Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dadantklub

 

vcelnice-manzelu-gottwaldovych.jpg

 Eurodadant - radost včelařit

 

 V roce 2001 měl ing. Vladimír Řeháček jasnou vizi, že je třeba vnést do české kotliny svěží vítr a ukázat včelařům, že ve světě jsou vyvinuty a rozšířeny metodiky ošetřování včelstev, které lépe vnímají potřeby včelstev a zároveň umožňují snadnější obsluhu včelařům. Za tímto účelem založil občanské sdružení Dadantklub.

Vlajkovou lodí Dadantklubu je úl Eurodadant, který je historicky třetí významnou modifikací úlů Dadant.  
Autorem Eurodadantu je ing. Vladimír Řeháček (1933 – 2010), dlouholetý vědecký pracovník a učitel včelařství v SOUV Nasavrky. Úl a metodiku vyvíjel od r. 1980 až do své smrti v říjnu 2010.
Eurodadant zpřístupňuje celosvětově používanou metodiku ošetřování včelstev a modifikuje ji pro přírodní a klimatické podmínky ČR. Ty jsou dány především silnými nárazovými snůškami, které jsou nejpravidelnější na jaře.  Následná, různě dlouhá bezsnůšková období, bývají přerušena většinou nepravidelnou snůškou, specifickou pro danou oblast. Abychom jarní snůšku maximálně využili, potřebujeme, aby včelstva byla v optimální síle již začátkem května, kdy rozkvétá řepka ozimá, nejjistější zdroj snůšky v ČR. Pro splnění tohoto cíle nabízí Eurodadant včelstvům ideální podmínky.
Základní podmínkou prudkého jarního rozvoje je především vysoký plást v plodišti. Velké plodiště poskytuje matce dostatek prostoru pro kladení po celou sezónu. Na rozdíl od většiny ostatních metodik se plodiště při rozšiřování nikdy netrhá. Prostor pro ukládání sladiny je řešen nástavky s polorámky, které umožňují snadnější manipulaci s nástavky, oddělování zralého a nezralého medu v jednotlivých vrstvách a také snadnější získávání druhových medů.
I když se v Eurodadantu nepoužívá mateří mřížka, matka polorámky nezakládá a med je uchováván až do vytočení v panenských plástech. Díky tomu nedochází k ovlivňování chuti a vůni medu kontaktem s košilkami v tmavých plodových plástech. Zjednodušuje to i skladování souší, které nemusíme sířit či jinak chránit před zavíječi. 
Oproti 11rámkovému originálu Dadant a evropské verzi Dadant-Blatt na 12 rámků má Eurodadant 13 rámků.  Zůstala zachována výška plodištního rámku 30 cm a celková plocha neděleného plodiště  270 dm2
Důležitou součástí Eurodadantu je tzv. manipulační nástavek, což je polonástavek, umístěný mezi dnem a plodištěm. Slouží ke stavbě divočiny, k odkládání nektaru při nárazových snůškách a k předávání informací mezi létavkami. Eurodadant je uteplený úl na studenou stavbu s vysokým dnem, jehož 1/3 je zasíťovaná.
 Problém s obměnou díla v plodišti vyřešil Ing. Řeháček znovuobjevením Blinovy přepážky, která umožňuje obměnit až polovinu plodových plástů za sezónu.
Hlavním cílem Dadantklubu je postupné vylepšování metodiky ošetřování
včelstev v Eurodadantu. Na každoročních setkáních se naši členové seznamují s postupy a výsledky včelaření svých kolegů v různých přírodních podmínkách.

Pokud se chcete stát členem Dadantklubu, pošlete mail na

dadantklub@seznam.cz

 

rehacek_uprava.jpg

 

 

Ing.Vladimír Řeháček

(10.5.1933 - 26.10.2010)

zakladatel Dadantklubu,

 propagátor včelaření v Eurodadantech.